| 2024 02 08

Arabako gizarte-eragileen ekarpenekin partekatutako Zaintza Agenda bat egitea proposatu du Foru Aldundiak

Gorka Urtaran foru diputatua buru izan da Arabako Gizarte Zerbitzuen Lurralde Kontseiluan, gizarte-erakundeek eta beste eragile batzuek parte hartzen duten kontsulta organo batean

Vitoria-Gasteiz, 2024ko otsailaren 8a. Gorka Urtaran Gizarte Politiken Saileko foru diputatuak Araba 2030 Zainketen Agenda egiten hastea proposatu du. Liburu zuri horrek lurraldeko gizarte-politiken erronka nagusiak jasoko ditu, eta datozen urteetako zainketen etorkizuna zehaztuko du. Arabako Gizarte Zerbitzuen Lurralde Kontseiluaren esparruan egin du, kide anitzeko organo aholku-emailea baita Foru Aldundiarena, eta Arabako gizarte-zerbitzuen eremuan esku hartzen duten eragileek parte hartzen baitute.

Lurralde kontseilua lehen aldiz bildu da osoko bilkuran legegintzaldi honetan, eta, aldi horretan, Arabako Foru Aldundiko Gizarte Politiketako Sailak datozen urteetarako lehentasunezko jarduera-ildoen berri eman du.

Era berean, Gorka Urtaran foru diputatuak Zainketen Agenda egiteko proposamena helarazi du, “gizarte-eragileekin, Hirugarren Sektoreko erakundeekin, familia eta erabiltzaileekin eta profesionalekin partekatuko dena, Araban datozen urteetarako gizarte-politiken erronkak eta erronkak elkarrekin definitu ahal izateko”.

Legegintzaldiaren hasieratik, Gorka Urtaranek “elkarlaneko gobernantzaren” eredu bat aplikatzearen aldeko apustua egin du, eta zaintzarekin lotutako sektore guztiei eztabaida-prozesu bat irekitzearen aldeko apustua egin du, adostutako gomendio multzo bat egitea ekarriko duena.

Zainketen Agenda hau egiteko lehen urratsa Arabako gizarte-gaietan adituak diren pertsonen talde bat sortzea izango da. Talde horrek aztertuko diren gaiak definituko ditu. Prozesuak hainbat gune izango ditu lurraldeko eragileek baliozkotzeko, haien ekarpenak Araba 2030 Zainketa Agendan integratzeko.

Arabako Foru Aldundiaz, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeaz (GOFE) eta Eudel ordezkari daukaten Arabako udalez gain, gizarte zerbitzuen erabiltzaileen erakundeen, besteak beste, hainbat elkartek eta lurralde historikoko hainbat erakunde profesionalen ordezkariek ere hartzen dute parte.

Gaur goizean izan den Arabako Gizarte Zerbitzuen Lurralde Kontseiluaren bilera gehitzen zaie urtean zehar deitzen diren lau kontseilu sektorialei, zeinetan aztertzen diren adineko, ezindu, ume eta gazte, eta gizarteratzearekin zerikusia duten gai espezifikoak.

Gorka Urtaranen adierazpenak

Prentsa oharra

Jaitsi