Ekonomia garapena | 2023 02 20

Aiaraldeko Plan Estrategikoaren helburua da berrindartze proiektuak garapen iraunkor bihurtzea eskualdearentzat

  • Diputatu nagusiak eskualdeko eragile eta erakundeei azaldu die proiektuaren lehen fasean identifikatutako 35 proiektuetatik abiatuta sortu den dokumentu hau, eta eskualdea epe ertain-luzera eraldatzea espero du.
  • Guztira 41 milioi euro baino gehiago bideratuko dira, eragileek eta erakundeek neurriak garatzeko konprometituta.

Vitoria-Gasteiz, 2023ko otsailaren 20a.  Ramiro González Arabako diputatu nagusiak, Ainara Basurko Bizkaiko Ekonomia Sustapeneko diputatuarekin eta Manu Castilla Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzako idazkari nagusiarekin batera, eskualdeko Plan Estrategikoaren zirriborroaren berri eman diete Aiaraldeko eragile eta erakundeei. «Eremua biziberritzeko funtsezko tresna estrategikoa izan nahi duen dokumentua da, estrategia eraldatzailea definitzen eta bultzatzen lagunduko duena, Berehalako Jarduera Planaren proiektu bultzatzaileak zehaztuz, Aiaraldearen suspertze sozioekonomikoa gidatzeko eta gauzatzeko gai izan daitezen», adierazi du Aldundiko ordezkari nagusiak.

Duela urtebete baino gutxiago, ahaldun nagusiak berak aurkeztu zituen partaidetza-prozesu bizi baten emaitzak. Prozesu hori zenbait proiektutan eta lehentasunezko ekimenetan gauzatu zen, Eskualdean identifikatutako beharrei erantzuteko: Berehalako Jarduera Plana. Horren ondorioz, 8 proiektu traktore eta horiekin lotutako 35 ekimen definitu ziren, erronka larrienei erantzuteaz gain, Eskualdearen epe ertain-luzerako eraldaketa sozioekonomikoaren aldeko apustua egiten dutenak.

2022ko martxoan Berehalako Jarduera Plana onartu ondoren, bigarren fasea jarri zen abian: Aiaraldeko Plan Estrategikoa (PEA) egitea, Aiaraldea berraktibatzeko. Plan horretan, lehen fasean aldez aurretik definitutako trakzio-proiektuen eta jarduketen epe ertain eta luzerako konpromisoak jasoko ziren.

Plana egiteko, ezartzeko eta jarraipena egiteko filosofia funtsezko lau alderdik markatzen dute:

• herritarren parte-hartze zabala,

• lankidetza publiko-pribatua,

• maila anitzeko lidergo instituzionala eta

• Eskualdeari buruzko ezinbesteko ikuspegia.

Eragile guztiei entzun zaiela ziurtatzeko, prozesuak lau fase izan ditu, eta horiek garatu dira, bai formatu presentzialean, bai formatu telematikoan. Metodologia horri esker, PEA-ren garapena aberastu da, eta eskualdeko eragileen premien eta igurikimenen ikuspegi zabala txertatu da.

Partaidetza-prozesuak lau fase hauek izan ditu:

• Galdesortak eta banakako bilerak gako-eragileekin.

• Herritarrei irekitako online galdetegi bat.

• Workshop tematikoak, PEA-ren jarduera-ardatzen arabera

• Herritarren foroak (3 foro Laudion, Amurrion eta Urduñan)

Eskualderako proiektu bultzatzaileak identifikatzean eta ezaugarritzean, gainera, honako irizpide hauek hartu dira kontuan: bideragarritasuna, arraste ekonomikoaren efektua eta inpaktu sozialaren potentziala. Proiektu eragile horiek eskualdeko eragile instituzionalen artean adostuta hautatu dira, eta, ondoren, Talde Eragileari jakinarazi zaio.

Plan Estrategikoaren partaidetza-prozesuaren fase guztietako ondorio guztiak aztertu ondoren, proiektu eragileak eta dagozkien ekimenak identifikatu dira, jarduera-ardatz bakoitzak definituta:

• 1. ardatza: Ekonomia suspertzea eta industria dibertsifikatzea

A1. INDUSTRIA MODERNIZAZIOA ETA LURZORU ETA ERAIKIN INDUSTRIALAK BERRESKURATZEKO Traktorea proiektuan, Aiara Industrial Lab edo Laudio Glass hub bultzatzeko ekimenak garatzen dira, baita enpresen eraginkortasun energetikoan eta eskualdeko lurzoru eta eraikin industrialen berreskurapenean jarraitzeko ekintzak ere.

Hori guztia 11.300.000 €-ko aurrekontu konprometituarekin.

A2. ESKUALDEKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN SEKTOREAREN DIBERTSIFIKAZIOA ETA GARAPENA Traktore proiektuari dagokionez, nekazaritzako enpresen hazitegia eta hegaztien eraldaketa-zentroaren eta Belardi proiektuaren azterketa bultzatzea, nekazaritzako elikagaien dinamizaziorako jarduera osagarriak garatzeaz gain

Hori guztia 2.030.000 euroko aurrekontu konprometituarekin.

Eta Tractor A3: DIBERTSIFIKAZIO EKONOMIKOA: TURISMO ETA MERKATARITZA SEKTOREA proiektuan, berriz, jarduera eta hitzarmen hauek garatzea: baliabide turistikoei balioa emateko jarduketa integrala sortzea, eta Aiaraldeko turismo jasangarriaren eskaintza antolatzeko plan bat egitea.

Hori guztia 4.444.000 euroko aurrekontu konprometituarekin. Horren barruan 2.694.000 euroko aparteko ekarpena sartzen da, Arabako Foru Aldundiak Kexaako Monumentu Multzoko Ama Domingotarren Monasterioa erosteko.

Eta Tractor A4. DIBERTSIFIKAZIO EKONOMIKOA: KULTUR SEKTOREA proiektuari dagokionez, Urduñako eta Artziniegako kultura-ondare bereziaren balioa nabarmentzea, bai eta Laudioko Ekintza eta Kultur Unearen eraikuntza eta dinamizazioa ere.

Hori guztia 8.000.000 euroko aurrekontu konprometituarekin, eta hortik 6.500.000 €bideratuko dira Laudioko Ekintza eta Kultur Gunerako.

• 2. ardatza: Enplegua, gizarteratzea eta prestakuntza

A5. ENPLEGUA ETA LANBIDE HEZIKETAKO PROIEKTUAK proiektuan, prestakuntza-, berrikuntza- eta ekintzailetza-proiektuak sustatuko dira Amurrioko eta Laudioko LHko ikastetxeetan, eta beirari eta industria-inguruneari lotutako lanbide-heziketa bultzatuko da. Horrez gain, LHko gradu berriak garatuko dira, ikastetxeak eta industria-sarea hobeto koordinatzeko. Era berean, hizkuntzak hobeto trebatzeko ekimenak sustatuko dira.

Hori guztia 2.890.000 euroko aurrekontu konprometituarekin.

• 3. ardatza: Gizarte-kohesioa eta zerbitzu publikoak

A6. GIZARTE KOHESIOA ETA GIZARTE ETXEBIZITZAK proiektuaren bidez, mendetasun-egoeran dauden pertsonentzako egoitza-baliabideetarako sarbidea hobetu nahi da, bai eta gizarte-proiektuetarako etxebizitza-lagapena gaitu eta adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zentroaren eta etxebizitzaren proiektua garatu ere. Arabako Foru Aldundiak 2.175.000 €bideratuko ditu horretarako.

Ekimen horiek guztiek 2.675.000 euroko aurrekontua izango dute.

• 4. ardatza: Hiri-berroneratzea, etxebizitza eta ingurumena

A7. HIRI-BERRONERATZEA: AUZO KALTEBERAK proiektuari dagokionez, Goikolarra (Amurrio), Maria Dolores Madaria eta Landata (Urduña) auzoetan hiri-berroneratzeko jarduketekin jarraituko da, IIPn jasotako jarduketa-ildoei jarraipena emateko. Era berean, Okondon kirol-instalazio berriak eraikitzeari ekingo zaio, 1.725.000 €-ko aurrekontuarekin.

Hori guztia 5.225.000 euroko aurrekontu konprometituarekin.

• 5. ardatza: Azpiegiturak eta mugikortasun iraunkorra

A8. INGURUMENA ETA MUGIKORTASUN IRAUNKORRA traktoreari dagokionez, mugikortasuna eta udalerrien arteko eta lurralde historikoen arteko konektibitatea bultzatuko dira. Horretarako, Nerbioiko Parke Lineala garatzeko eta bide berdeak zabaltzeko Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako Foru Aldundiaren arteko lankidetza-proiektua azkartuko da, eta Bizkaiari dagokion zatia artikulazio-fasean dago.

Era berean, proiektuaren bideragarritasuna aztertuko da. Era berean, Aiaraldea eta Galdakaoko Ospitalearen arteko garraio publikoko zerbitzu baten bideragarritasunari buruzko azterlana garatuko da, eta Amurrion disuasio-aparkaleku bat eraikiko da, ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuak jarriko dituena, mugikortasun iraunkorra sustatzeko.

Hori guztia 4.489.000 euroko aurrekontu konprometituarekin.

Guztira, 41 milioi euro baino gehiago konprometitu dituzte eragile eta erakundeek eskualdea garatzeko 35 proiektu bultzatzaile garatzeko

Ekonomia garapena Foru Aldundia

Nota de prensa

Jaitsi